ચાણસ્મા ખાતે 218 વર્ષ બાદ વારાહી માતાજી તથા સ્વયંભૂ પ્રગટ વૈજનાથ મહાદેવનો ભવ્યાતિભવ્ય પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા અને પાટોત્સવ યજ્ઞ યોજાયો – News Inside
newsinside
newsinside
Go to Top