News Inside why MOSQUITO BITE

આ લોકોને વધારે કરડે છે મચ્છર, જાણો તેના પાછળનું કારણ

News Inside શું તમે ક્યારેય ધ્યાન આપ્યું છે કે અમુક લોકોને મચ્છર વધારે કરડે છે તેના પાછળનું કારણ છે ચોંકાવનારુ આ કારણે કરડે છે મચ્છર  પરસેવો હોઈ શકે કારણ  ગર્ભવતી મહિલાઓને વધારે કરડે છે મચ્છર શું તમે ક્યારેય ધ્યાન આપ્યું છે કે અમુક લોકોને મચ્છર વધારે કરડે છે જ્યારે અમુક લોકોને તે સહેજ પણ નથી કરડતા. કારણ…