ગુજરાત GSEB SSCનું પરિણામ gseb.org પર બહાર પાડ્યું,જુઓ સીધી લિંક

NEWS INSIDE/ BUREAU: રાજ્ય સરકારે કોવિડ -19 રોગચાળાની પરિસ્થિતિને કારણે અગાઉ 10 માંની પરીક્ષા રદ કરી હતી. રાજ્યની કેબિનેટની બેઠકમાં વર્ગ 10 ની બોર્ડની પરીક્ષાઓ રદ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. રાજ્ય સરકારે બુધવારે જણાવ્યું હતું કે તેમણે ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ (જીએસએચએસઇબી) ના વર્ગ 12 ના વિદ્યાર્થીઓ માટેની બોર્ડ પરીક્ષાઓ રદ…