Admissions Open In Gujarat University.-news inside

19 જુલાઈથી ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં પ્રવેશ ફોર્મ શરુ થશે.

News Inside 19 જુલાઈથી ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં કોમર્સ,આર્ટસ અને સાયન્સમાં પ્રવેશ ફોર્મ શરુ થશે. બેચલર ડિગ્રીના પ્રવેશ ફોર્મ શરુ થશે. વિદ્યાર્થીઓ ઓનલાઇન પ્રવેશ ફોર્મ ભરી શકશે.