ધોળકા પોલીસે ન્યૂઝ

ધોળકા રૂરલ પોલીસની અનોખી પહેલ

News Inside  ધોળકા રૂરલ પોલીસ દ્વારા અનોખી પહેલ શરુ કરવામાં આવી છે.    ધોળકા રૂરલ પોલીસ સ્ટેશનના વિસ્તારમાં પોલીસ દ્વારા જુદી જુદી ટિમ બનાવીને રીક્ષા મારફતે લોકોને જાગૃત કરવામાં આવી રહ્યા છે. રિક્ષામાં લાઉડ સ્પીકર લગાવી લાઈવમાં પોલીસ દ્વારા લોકોને સૂચના આપવામાં આવી રહી છે. કોરોનની બીજી લહેરમાં કેવી રીતે સુરક્ષિત રહેવું તેનું ગાઇડલાઇન આપવામાં…

ન્યૂઝ ઇન્સિડે, news inside

રેમડેસિવીરઈન્જેક્શનની કાળા બાજરી કરતી ગેંગ ઝડપાઇ

News Inside ખોટા લેબલ સાથે કોરોનાગ્રસ્ત દર્દીને આપવામાં આવતા રેમડેસિવીર ઈન્જેક્શનની કાળા બજારી કરવામાં આવતી હતી. 133 વાયલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે આ ગેંગને જપ્ત કરી વધુ તપાસ શરુ કરી હતી. આ ગેંગ દ્વારા અત્યાર સુધીમાં 5 હજારથી વધુ વાયલ Hetero કંપનીના ખોટા લેબલ લગાવ્યા છે. અમદાવાદ: કોરોના મહામારીમાં અનેક લોકો પોતાના ફાયદા માટે લોકોના જીવ સાથે…