ન્યૂઝ ઇન્સિડે, news inside

રેમડેસિવીરઈન્જેક્શનની કાળા બાજરી કરતી ગેંગ ઝડપાઇ

News Inside ખોટા લેબલ સાથે કોરોનાગ્રસ્ત દર્દીને આપવામાં આવતા રેમડેસિવીર ઈન્જેક્શનની કાળા બજારી કરવામાં આવતી હતી. 133 વાયલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે આ ગેંગને જપ્ત કરી વધુ તપાસ શરુ કરી હતી. આ ગેંગ દ્વારા અત્યાર સુધીમાં 5 હજારથી વધુ વાયલ Hetero કંપનીના ખોટા લેબલ લગાવ્યા છે. અમદાવાદ: કોરોના મહામારીમાં અનેક લોકો પોતાના ફાયદા માટે લોકોના જીવ સાથે…