અમદાવાદ: શહેરના રસ્તા પર ધૂમ સ્ટાઈલથી ચલાવતા વાહનોને ઝડપી પાડવામાં આવશે, ઓવર સ્પીડમાં વાહન ચાલશે તો થશે આ સજા - News Inside
newsinside
newsinside
Go to Top