પંજાબ: PM મોદીના રસ્તામાં ખેડૂતો આવ્યા, કાફલો 15 મિનિટ અટક્યો, ફિરોઝપુર રેલી રદ્દ કેન્દ્ર સરકારે આ ક્ષતિ માટે પંજાબની કોંગ્રેસ સરકારને જવાબદાર ઠેરવી છે. – News Inside
newsinside
newsinside
Go to Top