ભિલોડા,મેધરજ અને શામળાજીમાં ટ્રોમા સેન્ટર અને ફાયર સ્ટેશન ફાળવવા સંદર્ભે અરવલ્લી જીલ્લા પંચાયત પુર્વ પ્રમુખે ગુજરાત રાજ્યના મુખ્ય મંત્રી ભુપેન્દ્રભાઈ પટેલ ને લેખિતમાં પત્ર પાઠવ્યો - News Inside
newsinside
newsinside
Go to Top